Przystąpienie do Towarzystwa

1. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Oddziału należy kierować na adres: 

Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTP
lek. Patrycja Jęda
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
z dopiskiem: wniosek o przyjęcie w poczet członków.
Przed wypełnieniem wniosku (dwa oryginały, każdy podpisany w dwóch miejscach i zawierający podpisy dwóch członków wprowadzających) należy się zapoznać z informacjami umieszczonymi na stronach:

 

2. Wersję elektroniczną formularza: OKPTP_formularz_elektroniczny_wpis.doc należy wypełnić i przesłać na adres email: koptp@wp.pl

3. Proszę zapoznać się szczególowo z informacjami umieszczonymi na stronie: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo oraz w sekcji: składki