Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP (od 02.04.2019r.):

dr n. med. Michał Mielimąka – Prezes

Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków

tel. (48) 695-198-913
e-mail: michal.mielimaka@uj.edu.pl

lek. Patrycja Jęda – Sekretarz

Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków

tel. (48) 609-538-060
e-mail: patrycja.jeda@uj.edu.pl, koptp@wp.pl

dr n. med. Katarzyna Cyranka – Skarbnik

Katedra Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

ul. Mikołaja Kopernika 21a
31-501 Kraków

tel. (48) 664-480-001
e-mail: katarzyna.cyranka@uj.edu.pl