Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP (od 09.04.2016r.):

dr n. med. Michał Mielimąka – prezes

Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków

tel. (48) 695-198-913
e-mail: michal.mielimaka@uj.edu.pl

dr n. med. Jerzy A. Sobański – sekretarz

e-mail: molocko@poczta.fm, koptp@wp.pl
tel. (12) 633-12-03

dr n. med. Katarzyna Cyranka – skarbnik

e-mail: katarzyna.cyranka@interia.pl
tel. (12) 633-12-03