Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zrzesza ponad 900 członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracujących i mieszkających w Małopolsce oraz na obszarach przyległych województw.

Środowe wspólne zebranie naukowe Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 17 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo,     serdecznie zapraszamy na wspólne zebranie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,    które będzie poświęcone wspomnieniu wybitnego psychiatry   Pana Profesora Adama Szymusika (12.02.1931 – 16.07.2000)   Wykład wygłosi Pan Profesor Józef Gierowski. […]

Więcej

Z bólem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Krzysztofa Małyszczaka, lekarza psychiatry, psychoterapeuty, naukowca, przewodniczącego sekcji Psychiatrii Konsultacyjnej i Interdyscyplinarnej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.   Działalność naukowa i kliniczna Pana Profesora w obszarze stosowania psychoterapii w pracy z pacjentami z objawami […]

Więcej

Szanowni Państwo, z pełnym poparciem przesyłamy prośbę o pomoc w utrzymaniu Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (SRP) w Krakowie od 2009 roku, w ostatnich latach przy ul. […]

Więcej

Szanowni Państwo, Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uchwalił rozszerzenie programu dofinansowań do działalności naukowo-szkoleniowej swoich członków. Zwiększono kwoty dofinansowania do aktywnego udziału w konferencjach i objęto dofinansowaniem opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym. Szczegółowy regulamin zawarty w załączniku. Wszelkie pytania […]

Więcej

Szanowni Państwo, Zarząd Oddziału Krakowskiego wyraża poparcie dla stanowiska Zarządu Głównego PTP dot. wystawiania recept na leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (dotyczące m.in. „receptomatów). Przypominamy także Pacjentom, że pomocne dla lekarzy w celu właściwego prowadzenia farmakoterapii są możliwie dokładne […]

Więcej

Szanowni Państwo, na prośbę organizatorów zapraszamy do udziału w XXVII edycji Konferencji „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”, która odbędzie się 3-5 listopada w Auditorium Maximum w Krakowie. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa. Członków Oddziału Krakowskiego PTP obowiązują promocyjne ceny, także […]

Więcej

Szanowni Państwo, w związku z bardzo trudną sytuacją szpitali psychiatrycznych w Ukrainie po kolejnej fali ataków rakietowych Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął uchwałę o przekazaniu 4000 PLN na interwencyjny zakup sprzętu umożliwiającego zachowanie podstawowej funkcjonalności ośrodków leczenia zaburzeń psychicznych […]

Więcej

Szanowni Państwo Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Marcina Jacka Jabłońskiego, wybitnego lekarza, specjalisty w dziedzinie psychiatrii i chorób wewnętrznych, psychoterapeuty i psychoonkologa. Był nie tylko wyróżniającym się klinicystą, ale także wspaniałym nauczycielem, naukowcem i serdecznym kolegą. […]

Więcej

Sympozjum „Antoni Kępiński – w 50-lecie śmierci”, upamiętniające dorobek i sylwetkę jednej z najważniejszych postaci w polskiej psychiatrii, odbędzie się 10 października 2022 roku. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej

Szanowni Państwo, przekazuję informacje dot. Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. z wyrazami szacunku lek. Patrycja Jęda Sekretarz Oddziału Krakowskiego _____________________________________ Szanowni Państwo W imieniu Zarządu Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii zapraszamy wszystkich członków Oddziału Krakowskiego PTP, którzy […]

Więcej

Szanowni Państwo, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca się z prośbą do Państwa reprezentujących podmioty realizujące leczenie specjalistyczne o przesłanie wstępnych deklaracji prowadzenia obecnie kompleksowego leczenia specjalistycznego w jednym z wymienionych w załączniku obszarów oraz do wyrażenia gotowości do uczestnictwa […]

Więcej

Szanowni Państwo W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego serdecznie zapraszamy na: Walne Zebranie Członków Oddziału (sprawozdawczo-wyborcze),które odbędzie się : 30 marca 2022 roku (środa). w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM (aula AB)ul. Łazarza 16 w Krakowie. Początek zebrania […]

Więcej

Szanowni Państwo Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Profesora Zdzisława Ryna, wybitnego lekarza psychiatrę, nauczyciela akademickiego, naukowca, dyplomatę, podróżnika. W sposób wyjątkowy łączył miłość do gór z syntetycznym i bystrym, medycznym spojrzeniem na naturę zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Pod kierunkiem […]

Więcej

Celem spotkania pacjenta z profesjonalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym jest stworzenie relacji opartej na zaufaniu, w której możliwe jest leczenie i udzielenie wsparcia. Niestety, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której lekarz staję się pośrednikiem między pacjentem i różnymi instytucjami. […]

Więcej

Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić na wspólne Zebranie Oddziału Krakowskiego i Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego poświęcone następstwom pandemii SARS-CoV-2 w obszarze leczenia zaburzeń psychicznych. Zebranie odbędzie się w sobotę 22 maja 2021r. i ma formę spotkania naukowego otwartego dla wszystkich członków oddziałów. Aby […]

Więcej

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest Towarzystwem grupującym profesjonalistów psychiatrycznej opieki zdrowotnej.  Jest w nim miejsce dla osób o różnych […]

Więcej

Szanowni Państwo, W związku z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP pragnie wyrazić poparcie dla wszystkich działań członków Oddziału, które zmierzają do utrzymania ciągłości leczenia pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W szczególności za istotne oraz bardzo pożądane […]

Więcej

To akcja Pensjonatu i Restauracji Cogito, który sam tak jak inne hotele i restauracje straciło gości i tym samym pensje dla pracujących tam pacjentów. Akcja która rozpoczęliśmy pozwala zabezpieczyć potrzeby egzystencjalne wielu naszych pacjentów w Krakowie, ale też wypłacać ograniczone […]

Więcej

Szanowni Państwo Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uchwalił program dofinansowań do działalności naukowo-szkoleniowej swoich członków. Dofinansowaniu podlega czynny udział w konferencjach naukowych propagujących zdobycze nauk związanych z psychiatrią wśród lekarzy psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich […]

Więcej

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE Rok założenia 1866 TLK wspólnie z  Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Komisją Historii i Filozofii Medycyny O/PAN w Krakowie,  Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,  Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ   zapraszają uprzejmie […]

Więcej