Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego serdecznie zapraszamy na:

Walne Zebranie Członków Oddziału (sprawozdawczo-wyborcze),
które odbędzie się : 30 marca 2022 roku (środa).

w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM (aula AB)
ul. Łazarza 16 w Krakowie. 
Początek zebrania godz. 19:30 (przy braku kworum: II termin – początek godz. 19:45).

W trakcie zebrania zostanie m. in. dokonany wybór Delegatów Oddziału Krakowskiego PTP na Walne Zebranie Delegatów, które w bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się 8 czerwca w Łodzi podczas 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich.

Liczba reprezentantów z oddziałów regionalnych zależy od ilości osób, które przynależą do oddziału i regularnie opłacają składki członkowskie. Prosimy i przypominamy o konieczności uregulowania ewentualnych zaległości.

Wysokość składki to 120 PLN za każdy rozpoczęty rok członkostwa.
Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem Systemu obsługi członków SORGA, gdzie są natychmiast zaksięgowywane
.

Możliwe jest także zlecenie wpłaty na konto:
78 1020 1156 0000 7702 0006 8015 (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
Tytuł wpłaty: Składka członka Oddziału Krakowskiego PTP {imię, nazwisko} za rok/lata: {wymieniony każdy rok, za który dokonywana jest opłata}.
Kopię potwierdzenia dokonania opłaty prosimy przesłać Skarbnikowi Oddziału Krakowskiego.

Z poważaniem

lek. Patrycja Jęda
Sekretarz Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego