1

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Panelu Informacyjnego OK PTP, w tym moderatorów.

Korzystanie w jakikolwiek sposób z forum (Panelu Informacyjnego OK PTP) oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.

2

Panel Informacyjny OK PTP służy do udzielania informacji oraz wymiany własnych poglądów i opinii, dotyczących działalności związanej bezpośrednio z ochroną i przywracaniem zdrowia psychicznego na obszarze Oddziału Krakowskiego PTP, w zakresie działów tematycznych:
– oferta terapeutyczna ośrodków/instytucji,
– oferta terapeutyczna indywidualnych członków Oddziału Krakowskiego PTP,
– informacje na temat studiów podyplomowych, kursów doskonalących, kursów specjalizacyjnych,
– informacje na temat konferencji, sympozjów, warsztatów,
– informacje na temat towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze OK PTP,
– informacje na temat potrzeb kadrowych ośrodków/instytucji (w zakresie specjalistów realizujących zadania związane z ochroną i przywracaniem zdrowia psychicznego).

3

Korzystanie z Panelu Informacyjnego OK PTP utrzymywane jest z wpływów pochodzących ze składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

4

Osoby reprezentujące instytucje w Panelu (redaktorzy wpisów) powinni być członkami OK PTP i regularnie opłacać składki członkowskie.

5

Osoba umieszczająca informacje w Panelu jest odpowiedzialna w pełni za ich treść i zobowiązana do zamieszczania wpisów aktualnych, odpowiadających stanowi faktycznemu, zgodnych z zapisami statutu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz regulaminów (w tym z zachowaniem odpowiednich zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów PTP).

6

Niedopuszczalne jest umieszczanie w Panelu Informacyjnym OK PTP postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, a także zamieszczania reklam bądź innych materiałów o charakterze komercyjnym. Informacje na temat oferowanych usług
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego powinny być formułowane zgodnie
z zachowaniem odpowiednich zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów PTP

7

Posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane
w celu wywołania kłótni lub wzajemnej wrogości wśród użytkowników będą kasowane. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP zachowuje prawo do edycji/usunięcia dowolnego wpisu oraz konta wedle uznania

8

Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto (jako jeden użytkownik) w Panelu Informacyjnym OK PTP

9

Każda osoba korzystająca z Panelu OK PTP jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zalogowanie na koncie i/lub dokonanie wpisów jest równoznaczne z akceptacją wszelkich zobowiązań wynikających z treści regulaminu

10

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania forum. Zmiany w regulaminie są wprowadzane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Założenie konta użytkownika:
koptp@wp.pl