Zarząd Oddziału Krakowskiego na lata 2022-2025 (wybrany 30.03.2022r.)

dr n. med. Michał Mielimąka – Prezes

dr n. med. Katarzyna Cyranka – Skarbnik

lek. Patrycja Jęda – Sekretarz

Członkowie:

dr n. med. Jerzy Sobański

lek. Agnieszka Nowak

lek. Witold Urban

lek. Anna Julia Krupa

Rzecznik Dyscyplinarny:

lek. med. Krzysztof Tokarz