Zarząd Oddziału (od 09.04.2016r.)

 

Michał Mielimąka – prezes

Jerzy A. Sobański –  sekretarz

Katarzyna Cyranka –  skarbnik

Wojciech Datka

Edyta Dembińska

Marcin Jabłoński

Rafał Jaeschke