Zarząd Oddziału (od 02.04.2019r.)

Michał Mielimąka – Prezes

Patrycja Jęda –  Sekretarz

Katarzyna Cyranka –  Skarbnik

Andrzej Juryk

Agnieszka Nowak

Wojciech Rachel

Jerzy A. Sobański