Celem spotkania pacjenta z profesjonalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym jest stworzenie relacji opartej na zaufaniu, w której możliwe jest leczenie i udzielenie wsparcia. Niestety, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której lekarz staję się pośrednikiem między pacjentem i różnymi instytucjami. Różnorodne wydawane zaświadczenia stają się wymagane do wnioskowania o świadczenia finansowe, są wskazane podczas rozpraw sądowych, niezbędne do realizowania wybranych procedur medycznych, czy też zwalniają z obowiązku stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad (np. zaświadczenie o przeciwwskazaniu do noszenia maseczek).

Członkowie zarówno Zarządu, jak i całego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, stanowią grupę osób o różnorodnych światopoglądach. Z niepokojem obserwujemy aktualną sytuację polityczną i prawną, w której medycy są coraz częściej poddawani presji konieczności analizy i interpretacji często bardzo niejasnych punktów zmieniającego się prawa, w tym regulacji dotyczących praw reprodukcyjnych i rodzicielskich, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej – jednych z najważniejszych aspektów życia każdego człowieka.

Uważamy, że podstawą działania lekarza oraz każdego profesjonalisty zaangażowanego w leczenie zaburzeń psychicznych jest dobro pacjenta oraz postępowanie zgodne z dobrą praktyką kliniczną – diagnozowanie i leczenie oparte na aktualnej wiedzy naukowej z uwzględnieniem ogólnie przyjętych klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Konstruowanie rozwiązań prawnych w zakresie wpływającym i kształtującym różne aspekty relacji lekarz-pacjent wymaga szczególnej uwagi i staranności, aby przyjmowane rozwiązania nie utrudniały pracy lekarza zgodnie z zasadami etyki oraz z poszanowaniem podstawowych praw pacjenta. Z niepokojem odnotowujemy znaczącą liczbę proponowanych rozwiązań prawnych, które w naszej ocenie znacznie zwiększają ryzyko instrumentalizacji relacji lekarz-pacjent i jej wykorzystania do celów ideologicznych.

Zapewniamy pacjentów o naszej otwartości do pomocy w różnych trudnych sytuacjach kryzysów psychicznych. Gabinet lekarza i psychoterapeuty powinien być miejscem bezpiecznego spotkania, niezależnie od światopoglądu. Pacjenci mogą liczyć na obiektywną ocenę stanu psychicznego i adekwatną, profesjonalną pomoc.