Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwraca się z prośbą do Państwa reprezentujących podmioty realizujące leczenie specjalistyczne o przesłanie wstępnych deklaracji prowadzenia obecnie kompleksowego leczenia specjalistycznego w jednym z wymienionych w załączniku obszarów oraz do wyrażenia gotowości do uczestnictwa w opracowaniu programu do wdrożenia w ramach II poziomu referencyjnego.

Szczegóły są zawarte w poniższym dokumencie.

z poważaniem

lek. Patrycja Jęda
Sekretarz Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego