Szanowni Państwo


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Marcina Jacka Jabłońskiego, wybitnego lekarza, specjalisty w dziedzinie psychiatrii i chorób wewnętrznych, psychoterapeuty i psychoonkologa. Był nie tylko wyróżniającym się klinicystą, ale także wspaniałym nauczycielem, naukowcem i serdecznym kolegą. Współpracował z wieloma Uniwersytetami, Instytutem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem SWPS w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Akademią Ignatianum w Krakowie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, podręczników oraz rekomendacji. W kadencji 2010-2013 był prezesem Oddziału Krakowskiego PTP, następnie członkiem zarządu, a także Rzecznikiem Dyscyplinarnym Oddziału Krakowskiego.


Pan Profesor Marcin Jabłoński w sposób wybitny łączył profesjonalne spojrzenie zarówno na kwestie somatyczne jak i psychiczne. Jego podejście było holistyczne, zawsze badał nurtujące go zagadnienia dogłębnie i dzielił się swoimi cennymi spostrzeżeniami, które stawały się wyjściem do tworzenia nowych rozwiązań. Jego zainteresowania naukowe obejmowały
głównie aspekty psychiatryczne, psychoterapeutyczne i psychologiczne osób z chorobami somatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 6 października 2022r. o godzinie 14.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Bochni przy ul. Orackiej 32. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji podczas ceremonii.

Z żalem żegnamy wybitnego intelektualistę, wspaniałego lekarza, drogiego nam kolegę.

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego