Szanowni Państwo,

przekazuję informacje dot. Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

z wyrazami szacunku

lek. Patrycja Jęda

Sekretarz Oddziału Krakowskiego

_____________________________________

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii zapraszamy wszystkich członków Oddziału Krakowskiego PTP, którzy jednocześnie są członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii, na:

Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) Filii Krakowskiej SNP PTP,

które odbędzie się w dniu: 03.10.2022 (poniedziałek)

w Bibliotece Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 21 a. 

Początek zebrania godz. 1900 (przy braku kworum: II termin – początek godz. 1915).

z wyrazami szacunku

dr n. med. Katarzyna Cyranka
Przewodnicząca Filii Krakowskiej
SNP PTP