Z bólem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Krzysztofa Małyszczaka, lekarza psychiatry, psychoterapeuty, naukowca, przewodniczącego sekcji Psychiatrii Konsultacyjnej i Interdyscyplinarnej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 
Działalność naukowa i kliniczna Pana Profesora w obszarze stosowania psychoterapii w pracy z pacjentami z objawami charakterystycznymi dla zaburzeń somatycznych przyczyniła się znacząco do promowania i wdrażania w praktyce klinicznej modelu biopsychospołecznego. Pan Profesor swoją aktywność zawodową prowadził głównie w obszarze wrocławskim, jednak zakres jego działalności był dużo szerszy. Pan Profesor służył radą ekspercką i mentorską wielu klinicystom z Oddziału Krakowskiego, przyczyniając się do rozwoju ich wiedzy i poprawy jakości leczenia zaburzeń psychogennych i chorób psychosomatycznych. Członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP wyrażają wdzięczność oraz szacunek zmarłemu Koledze.
 
Ceremonia pogrzebowa Pana Profesora Krzysztofa Małyszczaka odbędzie się we Wrocławiu, w sobotę 26.08.2023 o godz. 12:00 i rozpocznie w kościele przy ul. Borowskiej 174 (św. Franciszka z Asyżu). Pan Profesor spocznie na cmentarzu św. Maurycego przy ul. Działkowej 10.
 
 
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego