Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zrzesza ponad 500 członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracujących i mieszkających w Małopolsce oraz na obszarach przyległych województw.