Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w środę 21.03.2018 o godzinie 17:00

w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego – ul. Radziwiłłowska 4.

Wykład pt.
Ideologie zorientowane na przemoc – to wspomnienie z przeszłości, czy problem współczesny?

wygłosi
Prof. dr hab. med. Bohdan Wasilewski

W imieniu wszystkich organizatorów do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszają członkowie
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP.