Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jerzego Vetulaniego,

wybitnego naukowca, niezwykłego człowieka, którego niewyczerpana chęć poznania stanowiła źródło inspiracji dla szerokiego grona lekarzy, młodych naukowców oraz studentów w kraju i zagranicą. Profesor uczynił w swojej pracy umysł ludzki jednym z głównych obiektów naukowego poznania przyczyniając się do lepszego zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw zaburzeń psychicznych.

Jego odejście stanowi nieopisaną stratę dla całego środowiska akademickiego i klinicznego, w szczególności w obszarze psychiatrii.

Łączymy się w smutku z Rodziną, Bliskimi oraz Współpracownikami Pana Profesora.

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTP