Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Drogiego Kolegi, dr n. med. Tomasza Zyssa,

wieloletniego pracownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży UJ CM.

Pozostaje On w naszej pamięci jako serdeczny, kompetentny i zaangażowany lekarz psychiatra, człowiek o otwartym umyśle i wielkim sercu. Odważnie podejmował wyzwania współczesnego świata podejmując się trudu poszukiwania odpowiedzi na pytania rodzące się w kontakcie z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych w oparciu o współcześnie dostępne metody badawcze.

Jego przedwczesne odejście jest niepomierną stratą dla całego środowiska psychiatrycznego w Małopolsce.

Łączymy się w smutku z Rodziną i bliskimi współpracownikami Dr Tomasza Zyssa.

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTP