Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami umieszczanymi przez członków Oddziału Krakowskiego PTP na łamach panelu informacyjnego, który został udostępniony na stronie:
http://ptp.malopolska.pl/Forum/Informacje/czlonkow-towarzystwa/

Regulamin panelu dostępny jest na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTP:
http://ptp.malopolska.pl/regulamin-panelu-informacyjnego-ok-ptp/

Każdy aktywny członek Oddziału Krakowskiego PTP, który regularnie opłaca składki członkowskie jest uprawniony do czynnego korzystania z panelu.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP