Szanowni Państwo

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uchwalił program dofinansowań do działalności naukowo-szkoleniowej swoich członków. Dofinansowaniu podlega czynny udział w konferencjach naukowych propagujących zdobycze nauk związanych z psychiatrią wśród lekarzy psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich psychiatrii, a przyznane środki mogą służyć wyłącznie pokryciu części lub całości opłaty konferencyjnej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

 Szczegółowy regulamin zawarty w załączniku.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres koptp@wp.pl.