TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE
Rok założenia 1866

TLK wspólnie z

 Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
 Komisją Historii i Filozofii Medycyny O/PAN w Krakowie,
 Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 
Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ

  zapraszają uprzejmie na spotkanie z programem: 

  Prof. dr hab. med. Igor Gościński, Prof. dr hab. med. Marek Moskała

  Prof. dr Jan Piltz – inicjator polskiej neurochirurgii w 115. Rocznicę
powołania Katedry Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Krakowskiego

  Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Gościński 
  w
  Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
  przy ul. Radziwiłłowskiej 4,

  w środę 8 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00

Sekretarz TLK
Dr med. Adam Wiernikowski
Przewodniczący TLK
Prof. dr hab. Igor Gościński
 
Przewodniczący Oddz. Krak. PTNch
Dr hab. n. med. Krzysztof Stachura, prof. UJ
Przewodniczący Komisji HiFM O/PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Skalski
 
Przewodniczący Oddz. Krak. PTN
Dr Ryszard Nowak
Prezes Oddz. Krak. PTP
Dr n. med. Michał Mielimąka
 
Prezes SAWM UJ
Prof. dr hab. Zdzisław Gajda
 
 Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków, tel./fax 12 – 422-75-47
 Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek w godz. 9 – 14, i w środę w godz. 16 – 20.
 www.tlk.cm-uj.krakow.pl email: tlk@cm-uj.krakow.pl
 Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.