Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
Katedra Psychiatrii UJ CM
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ

zapraszają na spotkanie z

red. Krystyną Rożnowską
autorką książki pt. Antoni Kępiński. Gra z czasem

Komentarze, pytania, uwagi

Autografy

Zebranie poprowadzi: prof. dr hab. Igor Gościński
w
Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego – ul. Radziwiłłowska 4
w środę 09.01.2019 o godzinie 17:00

W imieniu wszystkich organizatorów do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszają członkowie
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP