W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego serdecznie zapraszamy na:
Walne Zebranie Członków Oddziału (sprawozdawczo-wyborcze),
które odbędzie się :
2 kwietnia 2019 roku (wtorek)
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM (aula A)
ul. Łazarza 16 w Krakowie.
Początek zebrania godz. 19:00 (przy braku kworum: II termin – początek godz. 19:30).

Pełna treść zawiadomienia (do pobrania)

W trakcie zebrania zostanie m. in. dokonany wybór Delegatów Oddziału Krakowskiego PTP na Walne Zebranie Delegatów, które w bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się w Warszawie, w dniu 24 września.

Liczba reprezentantów z oddziałów regionalnych zależy od ilości osób, które przynależą do oddziału i regularnie opłacają składki członkowskie.

Prosimy i przypominamy o konieczności pilnego uregulowania ewentualnych zaległości (do składki należnej za rok 2019 włącznie; informacji na temat płatności udziela Skarbnik Oddziału: dr n. med. Katarzyna Cyranka: katarzyna.cyranka@gmail.com).

Wpłat należy dokonywać na konto:
78 1020 1156 0000 7702 0006 8015
(Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
wysokość składki (za lata od 2012 do 2019 włącznie): 120 PLN za każdy rozpoczęty rok członkostwa, płatne do 31.03.
Tytuł wpłaty:
Składka członka Oddziału Krakowskiego PTP {imię, nazwisko} za rok/lata: {wymieniony każdy rok, za który dokonywana jest opłata}.

Kopię potwierdzenia dokonania opłaty prosimy przesłać skarbnikowi Oddziału Krakowskiego.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków, z którego programem można zapoznać się w załączniku.

Przypominamy o możliwości przysyłania do końca marca zgłoszeń wystąpień konferencyjnych na 5th European & UK Joined Chapters Meeting: https://www.sprconference.com/EU-UK-2019/


W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego,

dr n. med. Jerzy A. Sobański
Sekretarz Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
         dr n. med. Michał Mielimąka
Prezes Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego