JUBILEUSZ 150-lecia TOWARZYSTWA  LEKARSKIEGO  KRAKOWSKIEGO 1866  – 2016

TLK wspólnie ze

Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie

Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym Oddziałem Krakowskim

oraz

Katedrą Psychiatrii z  Zakładem Psychiatrii Środowiskowej UJ CM

zapraszają uprzejmie na spektakl

O schizofrenii.

Psychodrama „Sobowtór”

Zbigniew Baran (scenariusz)

Jakub Kowalik (reżyseria)

 

Zebranie prowadzi:  prof. dr hab. Igor Gościński

w   Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

przy ul. Radziwiłłowskiej 4, w środę 29 czerwca 2016 r. o godzinie 17.00

 

Sekretarz TLK Dr med. Adam Wiernikowski

Przewodniczący TLK Prof. dr hab. Igor Gościński

Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM

Prof. n. med. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

Dyrektor Szpit. Specjal. im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Mgr Stanisław Kracik

Prezes PTP O/Kraków  Dr n. med. Michał Mielimąka

Kierownik Zakł. Psych. Środ. UJ CM    Prof. dr hab. med. Andrzej Cechnicki

 

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków, tel./fax  12 – 422-75-47

Sekretariat czynny: pon.- piątek w godz. 10 – 14, środy w godz. 16 – 20.

www.tlk.cm-uj.krakow.pl   email:  tlk@cm-uj.krakow.pl

za udział w zebraniu przysługują 2 punkty edukacyjne