Szanowni Państwo

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Profesora Zdzisława Ryna, wybitnego lekarza psychiatrę, nauczyciela akademickiego, naukowca, dyplomatę, podróżnika. W sposób wyjątkowy łączył miłość do gór z syntetycznym i bystrym, medycznym spojrzeniem na naturę zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Pod kierunkiem Pana Profesora Antoniego Kępińskiego przeprowadził nowatorskie badania zaburzeń psychicznych występujących u alpinistów w warunkach stresu wysokogórskiego, których zwieńczeniem była praca habilitacyjna opisująca zespół astenii wysokogórskiej. Jego osiągnięcia naukowe przyczyniły się do rozwoju interdyscyplinarnego spojrzenia na zaburzenia psychiczne. Był jednym z nielicznych psychiatrów w Polsce, który w sposób fundamentalny przyczynił się do rozwoju medycyny górskiej. Wieloletni prezes, a następnie członek honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Ponadto był autorem unikalnego zbioru prac naukowych poświęconych medycynie indiańskiej.

Wkład Pana Profesora w rozwój krakowskiej szkoły psychiatrii pozostaje nieoceniony. Przez ponad dwadzieścia lat był kierownikiem Zakładu Patologii Społecznej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Brał udział w kształceniu wielu pokoleń lekarzy psychiatrów oraz klinicystów związanych z medycyną górską. Swoją postawą inspirował młodszych kolegów do rozwoju naukowego. Był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczął karierę dyplomatyczną. Sprawował m. in. funkcje ambasadora RP w Chile, konsula honorowego Republiki Chile w Krakowie oraz ambasadora RP w Argentynie.

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego