Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, regularnie opłacających składki członkowskie, do udziału 9 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowej Konferencji Concepts of Dynamic Psychiatry – Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders.

Wykłady znamienitych gości z kraju i zagranicy stanowić będą okazję do wzbogacenia wiedzy dotyczącej możliwości leczenia zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem zarówno aktualnych wyzwań i osiągnięć medycyny, jak i bogactwa wieloletniej, międzynarodowej tradycji i historii pracy z pacjentami. Przestrzenią do wymiany myśli i poglądów w trakcie konferencji będą dyskusje toczące się wokół poszczególnych wystąpień, zwłaszcza zaś warsztat pokonferencyjny, skierowany do doświadczonych terapeutów-praktyków.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do uczestnictwa
w tym niezwykłym dla środowiska psychiatrycznego na terenie małopolski wydarzeniu. Mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do dalszej pracy klinicznej i naukowej oraz do pogłębiania refleksji na temat możliwości skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych.

Rejestracja uczestników: http://konferencja2016.ptpkrakow.pl/

 

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr n. med. Michał Mielimąka

Prezes Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja

Concepts of Dynamic Psychiatry
Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders

9 kwietnia 2016 roku

rejestracja uczestników od 9:30

otwarcie konferencji: 10:00

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM,
Łazarza 16, Kraków


Organizatorzy Konferencji

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Deutsche Akademie für Psychoanalyse

Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Filia Krakowska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Członkowie Honorowi Komitetu Naukowego

Prof. Maria Ammon – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. Jerzy Aleksandrowicz
Prof. UJ, Krzysztof Rutkowski

Komitet Organizacyjny

dr n. med. Katarzyna Cyranka – Sekretarz Komitetu,
dr n. med. Wojciech Datka – Wiceprzewodniczący Komitetu,
dr n. med. Edyta Dembińska, dr n. med. Marcin Jabłoński,
dr n. med. Michał Mielimąka – Przewodniczący Komitetu,
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, dr n. med. Jerzy A. Sobański


Do pobrania: program konferencji

 

KNOW_nowe Conference registration:
http://konferencja2016.ptpkrakow.pl/