Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału – 11 marca 2014 roku.

Miejsce zebrania: Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Kopernika 21a.

Początek zebrania: godz. 19.00; II termin – początek 19.15.

Zebranie zwołuje się na prośbę Zarządu Głównego PTP celem wyłonienia reprezentantów (delegatów) na zebranie założycielskie Sekcji Psychiatrii Środowiskowej, które odbędzie się w dniu 31.03.2014 roku godz. 11.00 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 9.
Decyzją Plenum Zarządu Głównego PTP liczba reprezentantów każdego z oddziałów terenowych PTP zależeć będzie od liczby osób, które opłacą do dnia 28.02.2014 roku składkę członkowską za 2013 rok. W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego prosimy o niezwłoczne uregulowanie ewentualnych zaległości w opłatach składek